Clitemnestra

Κλυταιμνήστρα (el)

Personatge del cicle llegendari argiu, filla de Tíndar i Leda.

Muller d’Agamèmnon, s’uní a Egist, i ambdós assassinaren el marit d’ella quan tornà a Argos. El seu fill, Orestes, induït per Electra, la filla, matà els adúlters. Apareix en algunes tragèdies de grans autors grecs: Agamèmnon i Les coèfores d’Èsquil, Electra de Sòfocles, Electra i Ifigènia a Àulida d’Eurípides.