clonació

clonatge
f
Biologia

El clonatge

© fototeca.cat

Obtenció d’organismes genèticament idèntics originats a partir d’un únic progenitor per reproducció asexual (clon).

S’esdevé espontàniament en bacteris, protozous, algues i fongs unicel·lulars, en vegetals i, per partenogènesi, en animals colonials. Experimentalment, les primeres clonacions es realitzaren amb cèl·lules embrionàries, i més endavant hom reeixí a produir clonacions en amfibis. El 1997 es feu pública la primera clonació amb èxit d'un mamífer adult, l’ovella Dolly, obtinguda amb la tècnica de la transferència nuclear. Anys més tard s’obtingueren quatre individus clònics més de la mateixa ovella, que, malgrat ser individus genèticament idèntics, desenvoluparen patologies òssies relativament precoces vinculades a l’envelliment. Posteriorment, també s’han clonat gossos i, el gener del 2018, un laboratori xinès anuncià l’obtenció dels primers simis clònics de l’espècie Macaca fascicularis. Les experiències de clonació, dutes a terme en els camps de la indústria agropecuària i la terapèutica, han donat lloc a un debat públic arran de la hipotètica aplicació als humans.