clorur d’alumini

m
Química

Clorur anhidre AlCl3 (o més exactament Al2Cl6) que forma pólvores blanques sublimables a 183°C que fumegen a l’aire humit i són obtingudes en gran escala fent passar clor sobre una mescla de carboni i bauxita a alta temperatura: 

.

És molt utilitzat com a catalitzador en la indústria del petroli. En química orgànica és el catalitzador més important de la reacció de Friedel i Crafts . Amb l’aigua dóna un hidrat AlCl36H2O, compost cristal·lí hidrolitzable obtingut tractant amb àcid clorhídric l’alumini o el seu hidròxid. El clorur d’alumini anhidre dóna també composts d’addició amb nombroses substàncies.