clorur d’amoni

sal amoníaca, NH4Cl
m
Química

Cristalls sublimats a 340°C que són obtinguts, sobretot, en fabricar carbonat de sodi pel procediment Solvay.

Els seus vapors són gairebé totalment dissociats en NH3 i HCl. El clorur d’amoni, dit també sal amoníaca, és emprat, per exemple, en la tintura i estampat, com a electròlit en la pila Leclanché i en piles seques, com a desoxidant en la soldadura (fa passar els òxids a clorurs fusibles i volàtils) i com a enduridor en els adhesius a base de resines amíniques. Excita les secrecions de les mucoses i la suor i és emprat en medicina com a expectorant i diürètic.