clorur d’argent

AgCl
m
Química

Pólvores blanques que s’ennegreixen a la llum i es fonen a 455°C.

Insoluble en aigua, és soluble en les solucions d’amoníac i de tiosulfats o cianurs alcalins per formació de complexos. És obtingut precipitant una solució de sal d’argent amb un clorur. És emprat en fotografia.