clorur d’etil

CH3CH2Cl
m
Química

Halur d’alquil, gas obtingut per acció del clor sobre l’etilè en presència de ClH i llum.

És emprat com a refrigerant, com a solvent, com a agent d’alquilació i, en medicina, com a anestèsic.