clostridi

Clostridium sp (nc.)

m
Biologia

Gènere de bacteris grampositius, de la família de les bacil·làcies, en forma de bastonet, immòbils o amb flagels perítrics, capaços de formar endòspores; consta d’una seixantena d’espècies agrupades en nou subgèneres.

Generalment viuen sapròfits al sòl, on fermenten diversos substrats (sucres, cel·lulosa, aminoàcids, purines). Alguns són patògens per als animals quan els penetren a l’organisme a través d’alguna ferida, sigui per la producció de toxines (botulisme, tètan) o per la destrucció activa dels teixits mitjançant enzims proteolítics (gangrena). Uns altres, per contra, per llur activitat fermentadora, són aprofitats industrialment per a l’obtenció de diversos productes químics, com ara el C.butyricum , responsable de la fermentació butírica i el C.acetonobutylium , usat en la producció d’alcohol butílic. Hom els distingeix dels bacils, de característiques semblants, perquè són anaerobis estrictes i catalasanegatius.