Club Cobalto 49

Club 49

Fascicle de “Cobalto 49” (abril-maig 1949) amb motiu de l’Exposició Miró organitzada a Barcelona pel Club Cobalto 49

© Fototeca.cat

Agrupació fundada a Barcelona el 28 d’abril de 1949 per S.Gasch, Joaquim Gomis, S.Illescas, Joan Prats i Eudald Serra (procedents de l’ADLAN), i Maria Teresa Bermejo i R.Santos i Torroella (de la revista d’art Cobalto , 1947-48, que donà nom al grup).

Fou fundada per tal de donar a conèixer les noves manifestacions artístiques del moment. Organitzà la gran Exposició Miró, retrospectiva, a les Galeries Laietanes de Barcelona, que significà la reincorporació del pintor a Barcelona, i també sessions de jazz i conferències amb la col·laboració del Hot Club, la primera Exposició Antològica d’Art Contemporani a Terrassa, la primera exposició conjunta de Joan Ponç, Tàpies i Cuixart, de “Dau al Set”, etc. Publicà la revista Cobalto 49 , de la qual sortiren quatre fascicles. Posteriorment es decantà sobretot per les arts visuals i la música. En aquest camp es desenvolupà el grup Música Oberta . Les figures més representatives del Club Cobalto 49, que durant més de vint anys fou un dels principals impulsors de l’avantguardisme a Catalunya, foren J.Prats i X.Vidal de Llobatera.