Club de París

Fòrum multilateral instituït per a tractar el problema del deute internacional.

Fundat el 1956, a París, és integrat per creditors públics dels estats desenvolupats i per estats deutors (països subdesenvolupats). Els estats desenvolupats es concerten per a estudiar i proposar solucions als actius morosos i dubtosos i normalment adopten mesures d’ajustament estructural, concertades amb el Fons Monetari Internacional.