Club dels Cordeliers

Un dels clubs polítics de la Revolució Francesa.

Fundat el 1790 a París, era anomenat “Societat dels amics dels drets de l’home i del ciutadà”, i es reunia en un antic convent de franciscans, anomenats popularment cordeliers. Els seus membres eren d’origen popular i exigien l’aplicació de la democràcia directa, l’acció revolucionària, la igualtat absoluta, la persecució del clericat refractari, etc. El club dirigí els fets republicans del juliol del 1791, però el seu radicalisme, particularment a partir de la fi del 1792, topà amb la política de Robespierre. Tement l’excessiva influència del club, el Comitè de Salvació Pública en féu detenir i guillotinar (març-abril del 1794) els dirigents, tant els més radicals (Hébert), primerament, com els moderats (Danton i Desmoulins), després, i eliminà de la Convenció llurs partidaris, els quals foren absorbits pels jacobins.