Cluj

Judeţ de Romania.

La capital és Cluj-Napoca.