coagulopatia

f

Denominació general de totes les alteracions o dèficits dels factors de la coagulació.

Poden ésser hereditaris com l’hemofília o dèficits dels factors V, VII, X, XI, XIII; adquirits com els que presenten nivells baixos de factors de coagulació (manca de síntesi, hiperdestrucció) o bé amb nivells normals o alts però que no funcionen correctament (alteració estructural). Es troben en situacions d’hipovitaminosi, accions medicamentoses, malalties immunitàries, neoplàsies, hepatopaties, infeccions, traumatismes i en intervencions quirúrgiques, obstètriques, etc.