Codalet

Codalet de Conflent

El monestir de Cuixà

kristobalite (CC BY-NC-ND 2.0)

Municipi del Conflent, a la part baixa de la vall de Taurinyà, al límit amb la plana al·luvial de la Tet, on s’assenta la vila de Prada.

Els vessants de la vall són en gran part coberts de bosc (alzines i roures). L’agricultura, que aprofita l’aigua de la ribera de Taurinyà a través de les séquies, ocupa 82 ha, dedicades sobretot al cultiu d’arbres fruiters (40 ha), vinya (7 ha), hortalisses (5 ha), cereals (1 ha) i pastures i farratge (27 ha); el cens ramader dóna 285 d’oví.

El poble (380 m alt) és a la dreta de la ribera de Taurinyà, al límit amb el terme de Prada, vila de la qual constitueix pràcticament un barri, per la seva proximitat (1 km). L’església parroquial, dedicada a sant Feliu, fou erigida en 960-970; es conserva una notable font gòtica i les restes de l’antic castell de Codalet.

El nucli sorgí al segle XII en un indret on ja hom celebrava fires el 1142; des del segle IX pertanyia al monestir de Cuixà, situat dins el terme, com també l’església de Sant Joan de Dossorons.