Codex Calixtinus

Manuscrit il·luminat escrit a mitjan segle XII que la tradició atribueix, falsament, al papa Calixt II.

Constitueix una mena de guia per als pelegrins que seguien el camí de Sant Jaume, en què aquests trobaven informacions sobre la ruta i les seves meravelles artístiques, a més de consells i indicacions sobre costums locals.

És format per vint-i-set quaderns, amb un total de 225 folis escrits per les dues cares, normalment, a una sola columna de trenta-quatre línies de text. Comença amb una carta suposadament escrita pel papa Calixt II dirigida al clergat del monestir de Cluny i a l’arquebisbe de Santiago de Compostel·la, Diego Gelmírez.

Segueixen les cinc obres que constitueixen el còdex: Llibre de les liturgies, Llibre dels miracles, Translació del cos a Santiago, Conquestes de Carlemany i Guia del pelegri. Algunes parts de l’obra foren concebudes per ser cantades i constitueixen el primer exemple de música polifònica. Aquesta obra es conserva a l’arxiu de la catedral de Santiago de Compostel·la. Al juliol del 2011, fou robada i, un any després (juliol del 2012), recuperada.