codi de barres

m
Electrònica i informàtica

Conjunt de barres de diferents gruixos que formen un rectangle imprès sobre els productes venuts a la menuda i que tradueix d’una manera susceptible d’ésser llegida per un lector de raigs làser el codi numèric de tretze xifres —imprès sota les barres— que identifica cada article comercial d’una manera inequívoca.

Les dues primeres xifres del codi indiquen el país d’origen del producte; les cinc següents, l’empresa que l’ha fabricat o envasat; les altres cinc identifiquen el producte i el seu pes; l’últim de tots és un dígit de control. La lectura electrònica d’aquest codi permet el còmput instantani dels preus de venda (agilització de les operaciuons de caixa en els grans magatzems) i l’actualització permanent de les existències (millora de la gestió d’estocs).