codi de catalogació

m
Arxivística i biblioteconomia

Conjunt de normes per a la redacció dels catàlegs d’una biblioteca, d’una xarxa de biblioteques o de totes les biblioteques d’un estat.

Totes les biblioteques nacionals tenen els respectius codis de catalogació, que coincideixen en les regles bàsiques i contenen les normes especials per a la correcta entrada al catàleg dels cognoms i de les institucions pròpies de l’estat. Entre els codis de catalogació més importants d’Europa han figurat la Introduction pour procéder à la confection du catalogue ..., establerta a partir del 1791 a les biblioteques de París; les Rules for compiling the Catalogues , seguides pel British Museum a partir del 1830; les Instruktionen für die Alphabetischen Kataloge der Preussischen Bibliotheken , elaborades el 1908 i utilitzades a nombroses biblioteques de l’Europa central; les Norme per il catalogo degli stampati de la Biblioteca Vaticana, elaborades sobre l’estudi de les instruccions prussianes i de les normes americanes, a començament del segle XX; i, a l’Estat espanyol, les Instrucciones para la redacción de los Catálogos en las Bibliotecas públicas del Estado , elaborades per la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos l’any 1902. L’interès per obtenir un codi de catalogació internacional mogué la American Library Association i la Library Associations of Britain a editar les Catalogue Rules: Autors and Titles entries el 1902 i les Anglo-American Cataloging Rules (AACR) (primera edició, 1967 i segona edició, 1978), primer fruit important d’aquest esforç, que foren editades en castellà per l’Organització d’Estats Americans amb el nom de Reglas de catalogación Angloamericanas (1983). El 1969 la Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris convocà una reunió d’experts de la qual sortí la International Standing Bibliography Description (ISBD), editada el 1973 i que ha estat acomodada a la necessitat de catalogació de materials diversos: ISBD (M), ISBD (A), ISBD (S), etc. Posteriorment, a l’Estat espanyol, la Dirección General del Libro y Bibliotecas ha publicat les Reglas de catalogación (1985). D’altra banda, l’automatització ha comportat una nova organització de la informació bibliogràfica, per tal que pugui ésser llegida i tractada per ordinador, cosa que ha donat origen al Machine-Readable Catalogue (MARC), establert per la Library of Congress dels EUA. Hom començà d’aplicar el MARC els anys seixanta, adaptant-lo a les necessitats de cada país. A l’Estat espanyol ha estat confegit l' Iber-Marc i a Catalunya hom prepara el Cat-Marc .