codi obert

codi font obert
m
Electrònica i informàtica

Codi font al qual es pot accedir per a examinar-lo.

Si bé tots els programaris amb codi font obert poden ésser modificats per a perfeccionar-ne el funcionament o adaptar-lo a usos concrets, hi ha desenvolupadors que no permeten que el programari sigui lliure per a fer-ne modificacions. Modernament, però, hom considera que el codi obert (Open Source en anglès) fa referència només al programari distribuït i desenvolupat lliurement.