codicologia

f
Diplomàtica i altres branques

Ciència del llibre manuscrit que consisteix en l’estudi arqueològic dels còdexs (també, de llibres impresos antics), en tots els components que permeten de refer-ne la història completa.

La codicologia, doncs, s’ocupa de la forma externa (rotlle, còdex), la matèria (papir, pergamí, paper) i la preparació (puntejat, ratllat), la composició dels quaderns (alteracions d’ordre, afegits i folis mancants), l’escriptura (paleografia), la distribució del text (columnes, marges, glosses, indicacions auxiliars, colofons), les il·lustracions (miniatures, caplletres), el sistema de còpia o transcripció del text (les peciae , el dictat ) (pecia), l’enquadernació, l’estat de conservació, les restauracions i tots els altres aspectes. Com a ciència autònoma, la codicologia s’ha separat de la paleografia.