coenzim

m
Bioquímica

Molècula orgànica petita, no proteica, relativament complexa i termoestable, necessària per a l’activitat d’un enzim, fàcilment separable d’aquest sense destruir-lo.

Es diferencia del grup prostètic de l’enzim en el fet d’aquesta possibilitat de separació sense destrucció. Els coenzims, al contrari dels substrats, acostumen a ésser regenerats en fases posteriors de l’acció enzimàtica. Sovint són associats a les vitamines, moltes de les quals actuen com a coenzims. Actuen com a acceptadors o com a donadors d’un tipus específic d’àtom o de grup d’àtoms, que treuen d’una altra molècula o els hi posen, en una reacció catalitzada per l'holoenzim. El tipus de material transferit és correntment hidrogen o radicals petits.

principals coenzims

nom abreviatura utilitzada funció
dinucleòtid adenina-nicotinamida NAD transport d’hidrogen
fosfat del dinucleòtid adenina-nicotinamida NADP transport d’hidrogen
mononucleòtid flavina FMN  transport d’hidrogen 
dinucleòtid flavina-adenina  FAD  transport d’hidrogen 
àcid lipoic LA transport d’hidrogen
trifosfat d’adenosina ATP   transport de fosfats 
coenzim A CoA  transport de grups acil 
difosfat d’uridina  UDP  transport de glúcids 
fosfat de piridoxal  PAL  descarboxilació 
pirofosfat de tiamina  TPP  descarbonilació