colecistoquinina

f
Biologia

Hormona secretada per la mucosa de la part alta del budell prim.

Estimula la contracció de la vesícula biliar, la secreció hepàtica de la bilis i la secreció d’enzims pancreàtics; inhibeix la secreció àcida de l’estómac provocada per la gastrina.