Colin Renfrew

(Stockton-on-Tees, Durham, 25 de juliol de 1937)

Prehistoriador i arqueòleg anglès.

Estudià ciències naturals i arqueologia a la Universitat de Cambridge. Fou professor d’arqueologia a la Universitat de Southampton i a Cambridge, d’on és catedràtic des del 1981. Considerat una de les màximes autoritats mundials en prehistòria, és un dels representants del corrent teoricometodològic anomenat nova arqueologia, format a la darreria dels anys seixanta. Ha realitzat estudis i excavacions a les illes Òrcades, Escòcia, Malta i, juntament amb J.D. Evans, a les Cíclades. Són remarcables les seves aportacions al coneixement del megalitisme europeu. Entre una extensísima bibliografia han estat considerats fonamentals Before Civilization (1973) i Approaches to Social Archaeology (1984).