coll de la fusada

m
Indústria tèxtil

La part superior per on comença a debanar-se.