Coŀlecció Blanquerna

Coŀlecció de llibres d’espiritualitat i de literatura religiosa publicada per Edicions 62, de Barcelona, entre el 1963 i el 1971.

Fou dirigida, primer, per Josep M. Ballarín i, després, per Josep M. Piñol.