Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana

CEPEPC (sigla)

Organització formada el 1978 per una vuitantena d’escoles —la majoria cooperatives de pares o de mestres— creades durant el règim franquista, a partir dels darrers anys de la dècada dels seixanta entorn de la institució Rosa Sensat.

Pioneres en la recuperació de l’ús del català a l’escola i de la tradició d’escola activa d’abans de la Guerra Civil del 1936, foren un dels principals nuclis a l’origen dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, estesos posteriorment per tot l’Estat espanyol i que inspiraren la reforma del sistema educatiu dels anys noranta. El 1979 demanaren a la Generalitat provisional d’ésser integrades a la xarxa d’escoles públiques, procés que tingué lloc del 1983 al 1988.