Collège de France

Fundació docent francesa creada el 1530 per Francesc I, a instàncies de Guillaume Budé.

Anomenat primitivament Collège du Roi , constituí el nucli parisenc del racionalisme humanístic renaixentista, oposat a la universitat i combatut per ella. Comprenia primerament només lectors de grec, hebreu i, aviat, llatí; però estengué després el seu camp a les ciències i la filosofia. Si bé depèn del ministeri d’educació, frueix d’una administració autònoma a càrrec del claustre de professors titulars i de programes lliurement escollits. Comprèn actualment mig centenar de càtedres, i els cursos són públics. L’emplaçament actual data del principi del s. XVII, però l’edifici ha estat reconstruït i eixamplat dels s. XVIII al XX.