Col·legi de Periodistes de Catalunya

Associació professional que agrupa els periodistes que exerceixen a Catalunya o bé per compte d'un mitjà de comunicació amb seu a Catalunya.

Defensa els interessos professionals i vetlla per les condicions en què els professionals de la informació desenvolupen la seva activitat. Fou creat el 1985 per Llei del Parlament de Catalunya a partir de l'estructura de les associacions de la premsa existents a Catalunya, amb més de 75 anys d'història. S'organitza en comissions de treball i territorialment en cinc demarcacions (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre), cadascuna amb seu i junta pròpies, que s'integren en una única junta de govern col·legial.

La biblioteca de l'antiga Associació de la Premsa Diària de Barcelona, creada l'any 1921, fou la base del centre de documentació del Col·legi, posteriorment redenominat Centre de Documentació Montserrat Roig. Entre les iniciatives més destacades dels primers anys, cal destacar la creació del Centre Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB) l'any 1988, l'ingrés a la Federació Internacional de Periodistes (1991), l'aprovació d'un Codi deontològic (1992), i la celebració del Segon Congrés dels Periodistes Catalans (el primer s'havia celebrat l'any 1978). L'any 1997 el Col·legi creà el Consell d'Informació de Catalunya (CIC), amb la finalitat de vetllar per l'acompliment del Codi deontològic. El CIC aconseguí personalitat jurídica pròpia l'any 1999 com a Fundació Consell de la Informació de Catalunya (FCIC), amb l'objectiu de ser un òrgan d'arbitratge privat i independent. El Col·legi organitza seminaris, congressos, debats, exposicions i cursos de formació i edita publicacions d'interès professional, entre les quals cal esmentar la revista Capçalera i, periòdicament, l'Anuari de la Informació de Catalunya i la col·lecció de llibres "Vaixells de Paper", a més de guies diverses com poden ser la Guia jurídica del periodista.

N'han estat successivament degans Carles Sentís (1986-91), Josep Pernau (1991-97) Salvador Alsius (1997-2001), Montserrat Minobis (2001-2006), Josep Maria Huertas Clavería (2006-07), Josep Carles Rius (2007-10), Josep Maria Martí (2010-14) i Neus Bonet (2014-19).. Des del novembre del 2019 ocupa el càrrec Joan Maria Morros. Atorga els premis Ofici de Periodista i, des del 2004, el Premi de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán. L'any 1995 rebé la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Periodisme Escrit pel conjunt de publicacions del Col·legi (ambdós premis concedits per la Generalitat de Catalunya).