col·legi electoral

m
Política

Conjunt d’electors d’una mateixa circumscripció electoral.