col·legi episcopal

m
Cristianisme

El conjunt de tots els bisbes en comunió amb el papa.

És continuació, segons el concili II del Vaticà, del col·legi apostòlic i, doncs, posseix en relació amb l’Església la mateixa missió pastoral, obligacions i drets (potestat plena i suprema) que aquest. Una de les seves manifestacions és el concili , però els bisbes distribuïts per tot el món també formen col·legi (col·legialitat).