Col·legi Mont d’Or

Institució escolar fundada el 1905 per Joan Palau i Vera a Sant Gervasi de Cassoles (Barcelona).

Tenia un jardí d’infants fröbelià i un pla inspirat en l’obra de Decroly al primari. El 1911 Palau traslladà l’escola, en règim d’internat, a ple camp, als afores de Terrassa. L’obra fou continuada a Barcelona per un grup de pares amb el nom de Nou Col·legi Mont d’Or , sota la direcció pedagògica de Manuel Ainaud, el qual li donà una orientació més informativa. Tots dos centres perduraren fins el 1915. L’experiència influí en els posteriors corrents escolars renovadors.