col·legi professional

m
Dret

Corporació de dret pública, mb personalitat jurídica pròpia, integrada per persones d'una o més professions, generalment d'un mateix sector, que té per finalitat defensar els interessos comuns dels col·legiats.