col·legiata de Castellbò

Portalada de Santa Maria de Castellbò

© Fototeca.cat

Col·legiata secular ( Santa Maria de Castellbò ) radicada a la vila de Castellbò (Alt Urgell), fundada el 1436 com a successora de l’antiga abadia de Santa Cecília d’Elins, les monges de la qual s’havien refugiat el 1392 a Castellbò, des d’on resistiren a la seva supressió, decretada el 1383.

Constava d’un prior i set canonges. Subsistí fins al concordat del 1851. Actualment és església parroquial de la vila..