Colombina

Personatge de la Commedia dell’Arte .

És una serventa jove, llesta i xerraire, amiga o muller d’Arlequí. Durant els s. XVII i XVIII apareix també com a protagonista d’obres basades en les figures de la Commedia dell’Arte (Lesage, Goldoni, etc).