colònia

f

Conjunt d’instal·lacions, separades de la població i amb una certa importància, on hom ha bastit dependències i serveis.