color

f
m
Física

Càrrega dels quarks que representa en la interacció forta un paper anàleg al que fa la càrrega elèctrica en la interacció electromagnètica.

Cada quark pot presentar-se en tres colors primaris, que són anomenats vermell, groc i blau (aquesta classificació no té cap relació semàntica amb els colors cromàtics). Els anticolors o colors complementaris són propis dels corresponents antiquarks. Els hadrons, constituïts per quarks, són incolors, és a dir que són la mescla de tres quarks dels tres diferents colors primaris o de quarks-antiquark de colors complementaris. La cromodinàmica quàntica , que estudia la interacció forta, rep el seu nom d’aquesta càrrega dels quarks.