colors complementaris

m
pl
Física

Colors la mescla additiva dels quals, en les proporcions adequades, dóna com a resultat el blanc.

Són complementaris dos punts del diagrama de cromatisme que són als extrems oposats d’una recta que passi pel punt acromàtic.