còlquic

Colchicum autumnale (nc.)

m
Botànica

Planta herbàcia perenne metzinosa, de la família de les liliàcies, de 10 a 40 cm, amb un bulb de túniques negroses, fulles lanceolades, flors rosàcies i fruits capsulars septicides.

És pròpia de l’Europa central i meridional i del nord d’Àfrica. Les llavors, i especialment el bulb, s’empren en farmàcia pel seu contingut en colquicina.