columna

corondell
f
Disseny i arts gràfiques
Diplomàtica i altres branques

Cadascuna de les parts en què es divideix verticalment la disposició del text, en un manuscrit, en un imprès, etc., per mitjà d’una ratlla o d’un espai en blanc.

L’aparició de la columna en còdexs antics cal considerar-la com una reminiscència de l’estil d’escriptura dels rotlles de papir. Molt més corrents són les 2 columnes, que apareixen ja en l’antic i esdevenen nombroses sobretot a partir dels segles XII i XIII. Es perpetuen en els primers incunables, i finalment tenen un ús corrent només en diccionaris i enciclopèdies.