columna vertebral

espinada, espina dorsal, espina de l’esquena, raquis
f
Anatomia animal

Dibuix que mostra una columna vertebral vista frontalment i de pèrfil

© Fototeca.cat

Formació constitutiva de l’endoesquelet dels vertebrats, que reemplaça en major o menor grau el notocordi, de composició cartilaginosa o òssia i format per unes peces separades anomenades vèrtebres.

Aquestes varien molt, segons els diferents tipus d’animal i segons les diferents regions de la columna vertebral d’un mateix animal. A la regió caudal de molts animals, cada vèrtebra és formada per un arc hemal al voltant dels vasos sanguinis de la regió. Aquest arc es modifica en forma d’apòfisi a les altres regions del cos. La columna vertebral dels peixos només es diferencia en vèrtebres del tronc i de la cua, mentre que en molts dels altres vertebrats es diferencia en vèrtebres cervicals o del coll, toràciques o del tòrax, lumbars, sacres i caudals. El nombre de vèrtebres varia d’una espècie a una altra (el màxim correspon a la serp pitó, que en té 435). En l’home és formada per les 7 vèrtebres cervicals, les 12 dorsals, les 5 lumbars i el conjunt sacre-còccix. És situada en el pla mitjà i dorsal, i constitueix l’eix de sosteniment del tronc. Hom l’anomena també raquis.