colza

Brassica napus oleifera (nc)
f
Botànica
Agronomia

Camp de colza

© C.I.C.-Moià

Varietat de nap, de la família de les crucíferes, de les llavors de la qual hom extreu l’oli de colza, utilitzat com a condiment en l’Europa meridional.

L’oli de colza té també diferents usos industrials, per la qual cosa hom el sotmet a un procés de desnaturalització amb determinants productes químics que el converteixen en un producte molt tòxic i per tant incomestible; la ingestió d’oli de colza desnaturalitzat pot provocar la mort (síndrome de l’oli tòxic espanyol).