coma

coma (es), coma (en)
m
Patologia humana

Quadre clínic caracteritzat per una pèrdua de consciència profunda, amb impossibilitat de despertar el pacient malgrat que hom l’estimuli.

El coma s’esdevé quan és alterada la interacció normal entre els hemisferis cerebrals i el sistema reticular activador situat a la part superior del tronc cerebral. Les seves causes són nombroses i poden agrupar-se en: lesions del l’encèfal (hematoma epidural i subdural, infart i hemorràgia cerebrals, tumors i abscessos cerebrals); lesions del tronc cerebral (infart, hemorràgia, tumor i traumatismes); lesions cerebrals difuses i metabòliques (traumatismes, anòxia o isquèmia: síncope, arrítmies cardíaques, xoc, vasculitis; infeccions: meningitis i encefalitis; epilèpsia; hemorràgia subaracnoïdal; tòxics exògens: alcohol, medicaments; tòxics endògens: urèmia, insuficiència hepàtica, acidosi diabètica, hipoglucèmia), trastorns psiquiàtrics (simulació, histèria, catatonia). Ultra la pèrdua de la consciència, els símptomes i els signes del coma són diversos, alguns en relació amb la seva causa i d’altres amb la gravetat del quadre. Els antecedents del malalt, la instauració brusca o progressiva de l’afecció, els símptomes i els signes apreciats per altres persones en el moment d’aquesta instauració, les dades de l’exploració física i de les exploracions de laboratori són fonamentals per a la diagnosi i el pronòstic del coma.