coma de Prats

Curs fluvial de la comarca del Pallars Jussà.