coma d’Or

Coma de la capçalera de l’Arieja, dins el municipi de Portè (Alta Cerdanya), al vessant N del coll de Pimorent.

És centrada per l' estany de la coma d’Or , l’emissari del qual aflueix al seu col·lector al límit de l’Alta Cerdanya amb Andorra i el País de Foix.