comanda de la Joncosa

Antiga comanda de l’orde del Temple situada al castell de Gelida (Baix Penedès).

Els templers reberen l’any 1142 d’Hug, canonge de la seu barcelonina i capellà de l’església de Sant Pere de Gelida, i Bartomeu, prevere de la mateixa església, el mas de Sant Pere. Tot i que no es tenen notícies documentades de com s’administrava la comanda, es té constància que el 1202 tenia comanador, tot i que del 1246 i al 1250 i del 1254 al 1258 n’ostentà la titularitat el comanador de Palau-solità. El 1281 la comanda de la Joncosa era la comanda principal del Penedès, de la qual depenia la de les Gunyoles. El 1309 el rei Jaume II permutà la comanda de la Joncosa, sense les Gunyoles, i el castell de Gelida per uns castells de la comtessa de Pallars. L’any 1330 el rei Alfons III compensà a l’orde del Temple per les propietats de la Joncosa no transferides amb els rèdits que produïen Sant Antolí de Pallerols, Timor i Copons i que pertanyien al monarca.