comandita

comandita (es), sleeping partnership (en)
f
Dret

Societat en la qual un associat o uns quants s’encarreguen de la gestió i són responsables personalment i solidària dels deutes de la companyia.

Els altres associats, anomenats comanditaris, només aporten fons i resten apartats de la gestió, limitada llur responsabilitat a la xifra de capital que han aportat o s’han compromès a aportar. Si el capital dels comanditaris és representat per accions, rep el nom de comandita per accions. És anomenada també societat en comandita o societat comanditària .