comarca

f

Circumscripció administrativa de primer ordre de Nicaragua.