combatent

f
m
Militar

Persona civil que, respectant les lleis de la guerra, fa servir les armes com a membre de milícies voluntàries o bé de moviments de resistència.