comerç electrònic

m
Economia

Comerç realitzat a través d’internet o d’altres xarxes informàtiques.

L’ús de l’electrònica per part de les empreses per a realitzar transferències de fons o intercanviar dades comercials no és nou, però ha estat accelerat de manera imparable amb la implantació d’internet. El comerç electrònic es basa en infinitat d’operacions per via telemàtica relacionades amb la cessió o venda de béns, la prestació de serveis o l’intercanvi d’informació. Es distingeixen diversos tipus de comerç electrònic en funció dels participants. Hom parla de business to business quan els agents que hi intervenen són només empreses, per exemple, un fabricant i els seus proveïdors. Quan es tracta de l’empresa i el consumidor, se'n diu business to consumer , i si la relació s’estableix entre l’empresa i l’administració es parla de business to administrations . N'hi ha moltes altres variants, com ara les comunitats de compradors o comunitats virtuals, que agrupen persones amb interessos molt concrets i que poden fer pressió conjunta, com faria una central de compres, per a adquirir els productes que els interessen a millors preus. Les empreses poden intervenir en el comerç electrònic com a compradores o venedores, proveïdores d’eines o serveis de suport. Les administracions actuen com a agents reguladors i promotors del sistema, però també com a usuaris. Els consumidors, per la seva part, a més de mantenir relacions comercials directes entre si, també poden posar-se en contacte amb l’administració per al pagament d’imposts i altres qüestions. Les modificacions que signifiquen aquests processos ja han començat a inquietar les autoritats dels diferents països, especialment les tributàries, que veuen en el comerç electrònic un potencial instrument per al frau fiscal. L’anomenat business to consumer encara té una implantació molt baixa a Espanya, on tampoc no hi havia una tradició de compra a distància, com passava als Estats Units o als països del nord d’Europa, que han vist ja una forta implantació del comerç telemàtic, bàsicament de llibres i discs, però també d’altres articles, com ara la informació i els serveis financers. El comerç electrònic entre empreses és el que mou més volum de negoci.