cometes

f
Escriptura i paleografia

Signes gràfics en forma de dues parelles de comes volades, la primera parella capgirada (‘‘...’’) o, també (yy...½½), emprats per a encloure una citació, una frase o mot sobre els quals hom vol fer parar esment, etc..

Quan una citació enclou diversos paràgrafs, hom col·loca al començament de cadascun la primera parella, però no al final.