Comissió Bíblica

Organisme catòlic creat per Lleó XIII el 1902 per ‘‘defensar l’ortodòxia i promoure els estudis bíblics’’.

Compost per cardenals i per consultors escollits d’entre especialistes de ciències bíbliques, tingué un període d’una gran activitat els anys 1905-15, caracteritzada per la desconfiança envers la crítica històrica i el Modernisme. A partir del 1915 les intervencions foren més escasses i no tan rígides. Joan XXIII i Pau VI renovaren aquest organisme amb personal més preparat i obert als corrents i als mètodes moderns d’estudi. És vinculada a la Congregació de la Doctrina de la Fe.