Comissió de Cultura

Organisme municipal coordinador de les activitats d’ensenyament promogudes per l’ajuntament de Barcelona.

Fou creada el 1916 a iniciativa del regidor Lluís Duran i Ventosa, que en fou el primer president. Sol·licità l’assessorament tècnic del pedagog Manuel Ainaud i de l’arquitecte Josep Goday i obtingué la col·laboració de les entitats culturals, artístiques, obreres i econòmiques barcelonines, de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, i dels mestres interessats per la pedagogia moderna (Rosa Sensat, Josep Barceló, Artur Martorell, Pere Vergés). El 1917 establí un pla general de construcció dels nous edificis escolars, entre els quals els grups Baixeras, Lluís Vives, Ramon Llull i l' Escola del Mar , i organitzà també nombrosos serveis escolars. Per a la selecció de mestres creà el Patronat Escolar de l’Ajuntament de Barcelona . Fou presidida, successivament, per Casimir Giralt, radical (1918-19), Lluís Nicolau d’Olwer, d’Acció Catalana (1920-22), i Jaume Bofill i Mates (1923). Amb la Dictadura de Primo de Rivera, les obres dels grups escolars foren paralitzades i l’assessor tècnic, Manuel Ainaud, fou destituït. Les activitats foren represes el 1930 sota la presidència de Lluís Massot i Balaguer. Durant la República en foren presidents Joan Casanovas (1931), Pere Comas (1931-32), Joan Casanelles (1932), Antoni Vilalta (1932-33), Joaquim Ventalló (1933), Joaquim Xirau (1933-34) i Octavi Saltor (1935-36). El 1939 fou suprimida. La seva obra ha estat una de les més profitoses per a la promoció cultural de Barcelona.